Bodtält / bartält

Serveringstält, biljettbod, försäljningstält – bodtält erbjuder många möjligheter. När tältet har satts upp inrymmer det en rad olika försäljningspunkter via uppställda diskar och med tillhörande profilering för produkten som saluförs.

Kontakta oss

Effektivt försäljningsutrymme

«Bod»-beteckningen beskriver egentligen en försäljningsbod, men i stort format via en tältlösning. Lösningen är extra populär som tält för servering av mat och dryck under stora arrangemang och festivaler.

Under sådana tillställningar kommer kunderna ofta i vågor, t.ex. mellan konserter eller i halvlek. Då måste serveringen genomföras på ett effektivt sätt, utan att det bildas långa köer. Tältet sätts upp med serveringspunkter och diskar i längsgående riktning. Tältet ger plats för nödvändig infrastruktur och har utrymmen som kan användas för tillagning av mat eller kylning/lagring av mat och dryck eller för förvaring av försäljningsvaror. På så vis åstadkoms ett bra försäljningsflyt.

Exponeringsytor

Bodtältet har goda möjligheter att göra reklam för försäljningsvaror och pris/menyer. Nertill och upptill på serveringsdiskarna och även i övrigt i tältet, finns det stora ytor där man kan sätta upp presenningar med tryck för prislistor, sponsorer, försäljningsvaror m.m. En sådan exponering bidrar till att visa upp produktutbudet och möjliggör en smidig försäljning.

Bodtälten levereras med kraftiga aluminiumramar och flamhämmande PVC duk.

Storlek 5 x 5 meter.

Hyra

Detta ingår när vi hyr ut Bodtält

  • Anpassat golv/diskar och belysning
  • Byggs antingen separat som 5x5M eller i rader som förlängs med sektioner à 5M – 5×20 /25M osv.

Kontakta oss för mer information

Kontaktpersoner för bodtält / bartält