Dubbeldäckartält

Vill du hyra ett dubbeldäckartält? Då får du två plan, stora exponeringsytor och en exklusiv känsla i en och samma produkt. Två gedigna golv med starka konstruktioner ombesörjer en trygg tältupplevelse.

Kontakta oss

Luftigt och med utsikt

Dubbeldäckaren ger plats åt många människor under ett och samma tak – på två plan. En gedigen stålkonstruktion skapar en stabil ram, även för etageskillnaden, där ett gediget golv läggs. Då får man en exklusiv inramning för sponsoraktiviteter eller andra tillställningar under t.ex. sport- eller kulturarrangemang.

Två plan ger möjligheter för flera zoner, VIP-områden och, inte minst, utnyttjande av en begränsad areal genom att man fördelar besökarna på två plan. Att komma upp i höjd ger också överblick – vilket är praktiskt vid idrottsarrangemang eller konserter.

Levereras i bredder om 10, 15 och 20 meter. Förlängs med sektioner à 5 meter.

Många möjligheter

Vill du ha tilläggsutrustning? Väggpanel, glasfasader, dörrar och trappor kan levereras till dubbeldäckaren. Om du vill skapa en ännu mysigare atmosfär i tältet kan vi leverera foder/innerduk till innertaket.

Dubbeldäckaren gör att du syns i landskapet och innebär ett utmärkt tillfälle till att visa upp ditt budskap, sponsorer eller samarbetspartners på de många exponeringsytorna.

Teknisk information

Levereras i breddmåtten 10/15 och 20M – förlängs med sektioner à 5M (man monterar ett Nordic-tält på plattformen )
Tälten måste levereras med anpassat golv

Tilbehör

  • PVC-vägg med och utan fönster
  • Vit väggpanel och glaspanel
  • Dörrar
  • Räcke
  • Utvändiga byggnadsställning-trappor
  • Allmän belysning
  • Värme/Kylning

Kontaktpersoner för dubbeldäckar