Ramtält – Partytält

Ska du anordna ett event ? Välj ett gediget och hållbart tält från Norges ledande tältleverantör. Partytältet i standardmodell har en fast bredd på sex eller nio meter. Tälten i professionell variant är förstärkta för att tåla det tuffa nordiska klimatet.

Kontakta oss

Ramtält – Partytält

Det här är en bra lösning för en mässa, utställning, matsal eller liten festival. Kanske behöver du inte en hel hall, men vill ha det den stora utan och utrymmet. Då är ett ramtält svaret.

Gott om plats för nöjen

Ramtält levereras i olika bredder från sex meter och upp till 30 meter. Längden ökas med moduler på tre eller fem meter upp till önskad längd.

Vi har alltid ett stort urval av tilläggsutrustning som t.ex. isolerade väggar, dörrar och fönster i lager. Tälten används ofta vid större event som mässor, utställningar, sportevent och privata tillställningar.

Tältsystemet har utvecklats av erfarna yrkespersoner som både känner till de utmaningar som det nordiska klimatet innebär samt förstår användarnas behov. Detta är avgörande när det gäller att anordna event i ett vinterland.

Ett ramtält ombesörjer säkerhet och flexibilitet i en och samma lösning. Det går snabbt och smidigt att montera – vilket gör denna tälttyp mycket användbar.

Partytält, professionellt

Partytältet i professionell modell har utvecklats av erfarna yrkespersoner som både känner till de utmaningar som det nordiska klimatet innebär samt förstår användarnas behov. Tältet ombesörjer säkerhet och flexibilitet i en och samma lösning. Den snabba och enkla monteringen gör partytältet i professionell modell mycket användbart.

O.B.Wiiks partytält i professionell modell har en fast bredd på 6, 9 och 12 m. Partytältet i professionell modell byggs i tremetersmoduler i längdriktningen. Alla komponenter i ram och duk är av hög kvalitet och har lång livslängd, vilket ger tältet ett högt andrahandsvärde.

Denna tälttyp tål en hel del väder och vind och lämpar sig mycket väl för nordiska förhållanden. Partytältet i professionell modell är mycket gediget och lämpar sig extra bra för professionella användare som ställer höga krav på kvalitet.

Partytältet i professionell modell är förberett för användning av dörrar, glas- och panelväggar, kassettgolv, foder m.m.

Scandic partytält

Scandic partytält har ett fast breddmått på 6 och 9 m bredd, vindlast 28 m/sek

Tältet byggs i moduler à 3 meter i längdriktningarna utifrån önskemål och behov.

Exempel på storleksmått kan vara: 6×9 m, 9×21 m och 9×30 m … osv.

Samtliga delar i ram, tak och väggar är av mycket hög kvalitet och har därmed lång livslängd och ett högt andrahandsvärde. Scandic partytält är ett kraftfullt och solitt tält. Tillverkat och utformat för professionell användning där man ställer höga krav på kvalitet och hög vindbelastning. Alla väggar är 2-delade så att du kan öppna tältet enligt önskemål.

Nordiskt ramtält

Finns i bredden 10 och 40m – utdragbar med sektioner på 5M
Olika väghöjder – 3 och 4m
Mer robust konstruktion än Scandic

Tekniska specifikationer

Scandic partytält levereras med ram i eloxerad aluminium med click-lock system utan muttrar. Alla förankringsbeslag är tillverkade av elförzinkat stål. Levereras med vit, lackerad PVC-duk i flamhämmande material. Förankras med jordspett i marken.

Scandic partytält är ingenjörsberäknade enligt norm i NS-EN 13782.

Aluminiumkomponenterna är dimensionerade i enlighet med NS-EN 1999-1-1 och stålkomponenterna är dimensionerade i enlighet med NS-EN 1993-1-1 Stålkonstruktioner.

Spännstag i tak- och väggdukar. Samtliga väggar är 2-delade och kan öppnas på mitten, varje ½-del kan då dras åt sidan.

PVC-belagd duk, 650 gram, i bästa kvalitet. Duken är lackerad på bägge sidor. Dukväven är behandlad för att motstå mögelsvamp och fuktskada (low-wick). Duken är flamhämmande och godkänd enligt Eurostandard EN13501-1 och har klassificering B-s2-d0.

Generell info med hänsyn till tältanvändning: Viktigt!

Tälten som marknadsförs av OBW uppfyller kraven gällande vindbelastning som finns angivna i NS-EN-13782:2005. Denna standard godkändes av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN (Comité Européen de Normalisation) i oktober 2005 och har ersatt alla nationella standarder från maj 2006. Eftersom detta är en Eurocode-standard, så är de krav som anges i denna standard desamma som för den övriga europeiska marknaden (medlemmar av CEN).

För att kunna erbjuda marknaden produkter av hög kvalitet, så har vårt fokus haft inriktning på tältets förmåga att motstå specificerade lastkrav (NS-EN-13782:2005) samt att tältet är förankrat med goda säkerhetsmarginaler till marken. Alla våra konstruktioner är dokumenterade med tekniska beräkningar. Och eventuella begränsningar som gäller användningen av produkterna är tydligt definierade.

Vi har tagit utgångspunkt i ”Veileder for sikkerhet ved store arrangementer” (Vägledning för säkerhet vid stora evenemang) utgiven av norska myndigheten för samhällsskydd och beredskap DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) när vi har skapat och tagit fram vår dokumentation för de olika produkterna. Detta innebär att vi kan presentera all viktig information som exempelvis: Företags-CV, ansvarsförsäkring, HMS-dokumentation, tekniska ritningar och försäkran om överensstämmelse där detta skulle vara ett önskemål. Vi vill även kunna vara behjälpliga med information gällande marktryck, begränsningar vid användning etc. Eftersom vi har lång erfarenhet när det gäller stora arrangemang och event, så bidrar vi gärna med vår erfarenhet och kunskap inom detta område.

Vägledningen från DSB definierar även arrangörens ansvar vid dessa projekt. Arrangören anses, i enlighet med norska Byggherreforskriften (BHF), som byggherre under uppriggning och nedriggning av tillfälliga konstruktioner. Detta byggherreansvar medför att arrangören är ansvarig för att alla som deltar i upp- och nedriggning följer gällande säkerhetsbestämmelser.

Detta innebär att byggherren måste ha god kunskap om gällande regelverk och kan bli ansvarig om en olycka skulle ske och det visar sig att materialet som använts inte uppfyller gällande regelverk.

Scandic partytält bredd 6 m och 9 m

Försäkra dig om att markförhållandet där tältet skall monteras är säkert och stabilt. Arbetsområdet måste vara i ordning och klart innan monteringen påbörjas.

 1. Börja med att lägga ut alla tältben på rad. I änden av alla tältben är det fastmonterat en fotplatta. Det skall vara 3 m (c/c) mellan varje fotplatta.
 2. Lägg ut långstag på marken mellan varje tältben.
 3. 3. Lägg ut takbjälkarna och toppbeslagen. Montera ihop detta med tältbenen så att bågen blir komplett. Varje båge består av:
  -2 st takbjälkar
  -2 st tältben med fotplattor och hörnbeslag
  -1 st toppbeslag
  Börja med att montera ihop ett tältben och en takbjälke. Montera sedan fast toppbeslaget för bägge takbjälkarna och avsluta med att montera fast det sista tältbenet.
 4. När alla bågar är färdigmonterade skall gavelstolpen/-stolparna monteras fast på toppbeslaget.
 5. Tryck in bägge gaveldukens halvdelar från varje sida i översta spåret på utsidan av takbjälken.
 6. Fäst kablarna i gaveländen medan bågen fortsatt ligger på marken, se till att kablarna sitter på insidan av både takbjälkar och tältben.
 7. Försäkra dig om att fotplattorna är fastmonterade i änden av tältbenen och lyft sedan upp gavelbågen. Håll upp den i rätt position och lyft sedan upp nästa båge. Bågarna monteras ihop med långstag i taknocken och upp och ner i bägge sidor. Kom ihåg att säkra fast långstagen med R-sprint innan vajrarna monteras. Slå sedan ner jordspett i alla hål i fotplattorna på denna sektion av tältet. Den första sektionen (basmodulen) är nu säkrad och förankrad.
 8. Nästa båge kan nu resas och fästas på föregående sektion.
 9. Kom ihåg att montera klart gavelstolpe och gavelduk nere på marken innan den sista bågen reses.
 10. Slå alltid ned bägge jordspett i fotplattorna för att säkra tältet mot vindbelastning.
 11. När alla jordspett har bankats ned i marken är det dags att dra på takdukarna. Takdukarna dras in i det översta spåret på takbjälkarna. Fäst kastrepen i stålringarna som sitter i änden av takduken och kasta repen över taknocken och ner på andra sidan av tältet. Dra på takduken och fäst den på övre långstaget på bägge sidor, med 3 remmar på varje sida.
 12. Väggarna fästes på takduken genom att vrida stålkroken, som sitter uppe på varje vägg, in i öljetthålet på takduken. Putta sedan in nedre långstaget i fickan i nedänden av väggen och säkra fast långstaget på tältbenen med hjälp av en R-sprint.
 13. Säkerställ med hjälp av jordspett att tältet är korrekt förankrat i alla fotplattor innan tältet är klart för användning. Försäkra dig även om att det är tillräckligt fäste i marken där jordspett används (sand och snö är inte tillfredsställande). Om det förekommer tvivelaktighet gällande huruvida markförhållandena är tillfredsställande eller inte, skall avsänkningstest i marken utföras. OBS! Avläst värde skall reduceras med en faktor på 1,4. Om inte jordspett kan användas på grund av dåliga markförhållanden kan lod användas. Ta kontakt med leverantör för beräkning av detta. Tältet är beräknat enligt DIN-norm för 0,3 kN vindbelastning motsvarande 22 m/sek. I enlighet med DIN-norm skall tältet utrymmas vid en vindstyrka över 22 m/sek. Tältet är inte dimensionerat för snöbelastning och skulle kunna kollapsa vid snöbelastning. För att undvika detta måste antingen snö tas bort fysiskt eller tältet värmas upp.

Kontaktpersoner för partytält

Se våra senaste projekt

Festivalsommaren är igång! 💃 🎵

Sommar för oss betyder inte bara avkoppling och glass. Vi levererar många bra lösningar till några av Sveriges och Norges största festivaler. Allt från de stora scenerna, till öltält, dubbeldäckare, dörrar, staket, bord och stolar. [...]

O.B.Wiik satte ramarna för norska P3aksjonen

Återigen var det O.B.Wiik som var ansvarig för tältlösningen när norska NRK: s årliga insamlingskampanj, P3aksjonen, gick av stapeln i mitten av oktober. Under hela 100 timmar pågick sändningen med insamling till WWF och deras [...]

Torguka 2021

Så här såg det ut när O.B.Wiik levererade ett helt gäng tält och tillbehör till det Norska ´Torguka 2021´ och ´Torginitiativet´.Under veckan rymde våra tält nästan 80 olika matproducenter! https://www.youtube.com/watch?v=v4gn4Wh-OE0