Tälthallar

Vi producerar tälthallar från tio meters bredd och uppåt. Vi lägger stor vikt vid valfrihet i utformningen och kan anpassa hallarna efter olika klimat och väderförhållanden.  Vi har kort leveranstid och använder endast gedigna material som tål nordiska förhållanden.

Lagerhall

2022-02-18T12:34:31+01:00

Vi erbjuder lagerhallar med standardmått som lever upp till de höga krav som branscherna ställer. Dessutom kan vi leverera specialanpassade lösningar till er verksamhet. Vi har en lång erfarenhet inom branschen och vet att ett behov kan uppstå snabbt.

Lagerhall2022-02-18T12:34:31+01:00

Industrihall

2022-02-18T12:35:04+01:00

Kraven på hög kvalitet, från branscherna på marknaden, blir allt högre och högre. Vi har ett stort utbud av industrihallar i hög kvalitet till olika ändamål. Vår kunnighet i branschen kommer från en lång erfarenhet. Det kan hastigt uppstå ett behov och då ska man kunna agera snabbt.

Industrihall2022-02-18T12:35:04+01:00

Dukbyte på befintlig hall

2022-05-11T14:20:52+02:00

Vi på O.B.Wiik har lång erfarenhet av att göra dukbyten på äldre eller skadade tälthallar.

Dukbyte på befintlig hall2022-05-11T14:20:52+02:00

Tälthall

2022-02-18T12:33:40+01:00

Vår tälthall är den välkända WiikHallen med aluminium- eller stålkonstruktioner och plastbeklädnad. Den är mångsidig och kan användas hur som helst och fyllas med vad du vill. Hallen finns i ett stort antal varianter och med en rad olika tillbehör.

Tälthall2022-02-18T12:33:40+01:00

Idrottshall

2022-02-15T15:20:11+01:00

Vår idrottshall kan användas till det mesta. Vi lägger stor vikt vid att den ska kunna användas till många olika ändamål, vilket ofta behövs inom idrott och kommunal verksamhet. En multihall ger potentiellt stora besparingar jämfört med traditionellt byggande.

Idrottshall2022-02-15T15:20:11+01:00

Isolerad tälthall

2022-02-15T15:21:11+01:00

Med WiikHallen som utgångspunkt är en isolerad hall redo för ytterligare användningsområden. En isolerande duk utgör skillnaden och skyddar mot kylslagna omgivningar. Resultatet är en hall där både människor och gods kan hålla värmen.

Isolerad tälthall2022-02-15T15:21:11+01:00

Bulkhall

2022-03-29T16:18:07+02:00

O.B.Wiik har under många år levererad lösningar för masslagring i bulk. Detta kan vara salt, sand, grus, krossad sten, jord, spannmål, pellets, avfall och liknande. Det är nästan bara fantasin som sätter gränserna.

Bulkhall2022-03-29T16:18:07+02:00

Industribyggnad

2022-03-29T16:12:39+02:00

Med en ram av stål och solid beklädnad av stålplattor skapar man bra produktionslokaler för industrin. Dyra maskiner och stora produktionslinjer får tak över huvudet i våra industribyggnader.

Industribyggnad2022-03-29T16:12:39+02:00

Hall- och byggtillbehör

2022-02-15T15:23:12+01:00

För en hall är det tillbehören som bestämmer den slutgiltiga funktionen. Ljus, värme eller lösningar för transport och åtkomst åstadkommer skillnaden mellan rena lagerbyggnader och t.ex. produktionslokaler.

Hall- och byggtillbehör2022-02-15T15:23:12+01:00

Tälthall

Tälthallen är en av våra mest flexibla produkter och har många användningsområden. I många olika branscher kan det uppstå oväntade situationer som kräver snabba handlingar och en lösning kan vara vår tälthall. Hallen kan användas för att förvara produkter eller förslagsvis arbetsutrustning och i sådant tillfälle fungera som ett lager. Användningsområdena är många och ett gediget arbete i kombination med praktiska funktioner gör vår produkt stabil, vilket kan vara en lösning för alla typer av verksamheter.

Valfrihet inom olika användningsområden

Eftersom tälthallen kan användas till många olika ändamål passar den till flera olika branscher. Det är praktiskt om en situation eller en arbetsuppgift ändrar sig under själva projektets gång. Flexibiliteten skapar utrymme att utvecklas och på så vis kan olika tidsramar hållas utan att påverkas av begränsningar, något som kan vara viktigt i projekt där förutsägbarheten många gånger är knapp.

Säkerhet i topp oavsett hur tälthallen används

Säkerheten är något som vi på Obwiik lägger stor vikt vid och det är inte minst på grund av hallens många användningsområden, som säkerheten är viktig. Om hallen används som en tillfällig idrottshall, på grund av att den ordinarie hallen av olika orsaker kanske inte kan användas, så är säkerheten otroligt viktig, eftersom hallens primära syfte kommer att vara att tjäna som idrottshall och då kommer många personer vistas i hallen.

Och det är just på grund av att våra tälthallar kan tjäna så många olika användningsområden, som det är extra viktigt att säkerheten alltid är felfri. Det kan nämligen vara så att man börjar använda hallen i ett syfte, men vid en senare tidpunkt får hallen ett annat användningsområde. Det är givetvis inget man kan veta om på förhand, varför det är viktigt att säkerheten alltid är på lika hög nivå oavsett vad hallens syfte är i utgångsläget, eftersom detta kan komma att ändra sig längre fram.

Tälthallen står emot alla väder

Vädret kan kännas som en obetydlig faktor när det kommer till ett arbetsprojekt, men det är faktiskt avgörande för många branscher. Det rör sig om många olika typer av branscher men framför allt när det rör sig om projekt utomhus såsom väg- eller brobyggen, parkanläggningar eller andra typer av projekt som rör utomhusmiljön antingen i städerna eller på landsbygden. Sveriges stora geografiska yta gör att temperaturskillnaderna kan vara stora, något som också ställer höga krav på produkterna i förhållande till isolering och liknande aspekter.

För att kunna leva upp till de krav som ställs har vi utvecklat en tälthall som kan anpassas till den miljö där den ska användas. Det är praktiskt inte minst när det rör sig om projekt som förflyttar sig över tid. En del arbetsprojekt kan nämligen vara aktiva på olika platser i olika skeden. För att projekten ska bli klara i tid är det viktigt att en faktor som vädret inte påverkar och därmed inte utlöser förseningar, som kan bli kostsamma och i slutändan sannolikt äventyra stora investeringar.

Vår tälthall kan användas i alla väder och det är till alla verksamheters fördel. Om behovet skulle skifta under arbetets gång kan också hallens funktioner och inte minst dess utformning ändras och anpassas så arbetsprocesserna kan förlöpa så optimalt som möjligt.

Varför vänta när det finns snabba lösningar

Vår lagerhållning är stor och vi har en hel del av våra produkter på lager. Det betyder att du kan få en produkt levererad betydligt snabbare än vad du kan med beställningsvaror. Något som är praktiskt i branscher där det kan behövas snabba och effektiva lösningar som fungerar bra från dag ett. Dessutom ska hallen kunna följa ett arbetsprojekt hela vägen till målet, utan att det ska uppstå komplikationer av begränsningar, något som vi vet att våra hallar kan.

Utformningen är betydelsefull

Designen och utformningen är givetvis också viktig. Speciellt om det rör sig om ett projekt som är av längre karaktär. Tältet blir nämligen då en del av den närmiljö där det placeras, något som vi har tagit hänsyn till när vi har utvecklat vår produkt.Kontakta oss gärna om du har frågor om våra tälthallar eller någon av våra andra produkter, vi hjälper dig med val av rätt produkt och kan ge dig råd så du får rätt produkt på rätt plats.