Bulkhall

O.B.Wiik har under många år levererad lösningar för masslagring i bulk. Detta kan vara salt, sand, grus, krossad sten, jord, spannmål, pellets, avfall och liknande. Det är nästan bara fantasin som sätter gränserna.

Kontakta oss

obwiik tälthall bulkhall

Bulkhall

Med lång erfarenhet och hög kompetens har vi utvecklat marknadens bästa produktlösning för förvaring av bulkvaror. O.B.Wiik bulkväggsystem kan användas i alla våra hallar med bärsystem av stål.
Genom att integrera bulkväggsystem i hallens stålkonstruktion säkerställer vi ett solitt och säkert fundament för bulkvarorna som förvaras i hallen. Vårt standard bulkväggsystem levereras med ett höjdmått från 1 m till 4 m, men vi har även levererat bulkväggsystem med en höjd på upp till 11 m. O.B.Wiik bulkväggsystem är ett flexibelt system som enkelt kan anpassas till våra kunders behov.
Bulkväggen består av träbjälkar av gran i 98 mm tjocklek som sammanfogas med not (spår) och fjäder. Detta säkerställer att bulkväggen blir mycket stabil och kan motstå stora trycklaster från bulkvarorna som lagras i hallen. Dessutom blir det en tät sammanfogning mellan bjälkarna som förhindrar att bulkvarorna tränger genom bjälklagren.
Förtillverkat bärsystem och pre-cut trävirke säkerställer snabb och kostnadseffektiv montering av O.B.Wiik bulkväggsystem.
Om du har behov av bulklagring och vill ha marknadens bästa bulkväggsystem, kontakta oss, så tar vi fram en lösning som passar dina be