Industribyggnad

Med en ram av stål och solid beklädnad av stålplattor skapar man bra produktionslokaler för industrin. Dyra maskiner och stora produktionslinjer får tak över huvudet i våra industribyggnader.

Kontakta oss

Skyddar värdefulle saker

Ofta förvaras dyra och känsliga maskiner och elektronik i våra industribyggnader. Det beror på att de representerar en snabb, flexibel och kostnadseffektiv metod för att öka produktionskapaciteten, permanent eller tillfälligt. Men även därför att vi med en rad tillval till industribyggnaden kan skapa goda förutsättningar för att producera vad som helst.

En modern industribyggnad ställer nämligen hårda krav på utformning och faciliteter. Vi levererar, antingen själva eller via underleverantörer, tilläggsutrustning som skyddar produktionsutrustning och varor. Körportar, ramper och entresoler för lagring är några exempel. Vi har även lösningar som t.ex. draperier eller flyttbara väggar som gör att du kan dela upp produktionen i zoner.

En industribyggnad i stål framstår i princip som en permanent byggnad. Men ofta är det kostnadsbesparande att välja vår lösning framför en traditionell byggnad. Fördelen ligger i skalbarheten.

Lantbruksbyggnader

Många är intresserade av att använda våra stålhallar som lantbruksbyggnader. Våra lantbruksbyggnader erbjuder ett bra skydd för boskap, människor och maskiner och är därmed ett bra alternativ till traditionella driftsbyggnader.

En bra driftsbyggnad

Det vi traditionellt förknippar med lantbruk, som t.ex. djurhållning eller produktion och lagring av grönsaker och spannmål, får tak över huvudet med våra lantbruksbyggnader.

I grunden består de av en stålhall (stålkonstruktioner och beklädnad i stål) med nödvändig utrustning för specifika ändamål. Isolering, värme, belysning och ventilation, avfuktning samt körportar och ramper är några exempel på tillbehör som måste till för att skapa kompletta lador, verkstadshallar eller livsmedelslager.

obwiik lantbruk

Vår lagerbyggnad är vår stålbyggnad i dess renaste form. En lagerbyggnad i stål ger de bästa lagerförhållandena för bl.a. torrbulk eller lösmassor. En uppsjö av olika andra varor med stor volym kan också lagras.

Lagrar nästan allt

Om du behöver tak över huvudet för större massor, ja, då är vår lagerhall den bästa lösningen. En mängd olika massor som t.ex. sand, mineraler, salt och grus, eller emballerad last som behöver ha tak över huvudet, kan lagras i vår lagerhall.

Lagerhallen består av solida stålkonstruktioner som kläs med stålplattor utvändigt. Lagerhallen har relativt kort monteringstid och utgör på så vis ett bra alternativ till en fast byggnad, som kräver en mycket längre byggtid. En lagerhall tål dessutom väder och vind och ger ett gott skydd för de lagrade massorna eller produkterna.

Behöver du tilläggsutrustning eller har du speciella behov? Lagerhallen kan levereras med en rad olika lösningar för utökad funktionalitet som t.ex. körportar, belysning, ramper eller avfuktning. Berätta gärna om ditt användningsområde för oss, så kan vi ge förslag på den bästa lagerhallen för just dina behov.

obwiik tälthall lagerhall logistikkhall

Kontaktpersoner för industribyggnad