Isolerad tälthall

Med WiikHallen som utgångspunkt är en isolerad hall redo för ytterligare användningsområden. En isolerande duk utgör skillnaden och skyddar mot kylslagna omgivningar. Resultatet är en hall där både människor och gods kan hålla värmen.

Kontakta oss

Sandwichprincipen

Den klassiska WiikHallen får sina isolerande egenskaper genom ett system som har ett lufttätt utrymme mellan två duklager, där vi har lagt in en isoleringsmatta. Duken levereras i två tjocklekar som ger U-värden på 0,36 respektive 0,76. Isoduken ligger utanpå stålkonstruktionen som ett täcke. Dukkvaliteten är densamma som på vanliga hallar. Det yttersta lagret är 900 g och det innersta lagret är 650 g.

Utrymme som värmer

Dessa isolerande egenskaper gör hallen populär som idrottshall, verkstadshall, varmlager eller produktionshall. Tack vare tilläggsutrustningen kan användningsområdena utökas ytterligare, och dessa hallar är ofta ett prisvärt alternativ till permanenta byggnader med samma eller snarlika egenskaper.

Tekstiler

Duken er norskprodusert og godkjent av Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF). Duken har en av markedets høyeste verdier på riv- og strekkstyrke, og leveres med 5 års garanti mot produksjonsfeil.

Stål

O.B.Wiiks lagerhaller med varmgalvaniserte stålrammer er dimensjonert i henhold etter Norsk og EU standard.

NS-EN-1990 Krav til pålitelighet

NS-EN-1991-3 Snølaster

NS-EN-1991-4 Vindlaster

NS-EN-1993 Prosjektering av stålkonstruksjoner (samt nasjonale tillegg)

Klimatiske forhold -50 °C til +70 °C

Tilsynelatende ser en lagerhall fra O.B.Wiik lik ut uansett plassering. Vi tilpasser vår solide basiskonstruksjon til lokale klimaforhold.

Trygg forankring

Lagerhallene forankres med fotplater på de fleste underlag. I samarbeid med Norges Geotekniske Institutt, har O.B.Wiik gjennomført tester for å beregne opptimal bruk av jordspyd til forankring direkte i mark. Dersom vi er i tvil om fastheten i grunnen, gjennomfører vi tester på stedet.

Kontaktpersoner för isolerad tälthall