Lagerhall

Vi erbjuder lagerhallar med standardmått som lever upp till de höga krav som branscherna ställer. Dessutom kan vi leverera specialanpassade lösningar till er verksamhet. Vi har en lång erfarenhet inom branschen och vet att ett behov kan uppstå snabbt.

Kontakta oss

o.b.wiik lagertält borg havn

Våra produkter skapar snabba lösningar i hög kvalitet

Vi erbjuder lagerhallar med standardmått som lever upp till de höga krav som branscherna ställer. Dessutom kan vi leverera specialanpassade lösningar till er verksamhet. Vi har en lång erfarenhet inom branschen och vet att ett behov kan uppstå snabbt. Våra produkter skapar snabba lösningar i hög kvalitet, som kan användas temporärt i en kortare period eller i en längre period som en permanent byggnad. Förändras behovet över tiden kan lagerhallen anpassas efter det genom att flyttas, förlängas eller kortas ner.

Behöver ni ett större lager i en begrän