Vår tälthall är den välkända WiikHallen med aluminium- eller stålkonstruktioner och plastbeklädnad. Den är mångsidig och kan användas hur som helst och fyllas med vad du vill. Hallen finns i ett stort antal varianter och med en rad olika tillbehör.

Kontakta oss

Gedigen – för alla ändamål

WiikHallen, med bärramar som har fackverkskonstruktion, kan levereras i många varianter. Ett stort antal bågar finns alltid i lager och därmed blir leveranstiden alltid kort.

Estetisk

För oss är det viktigt att hallen är snygg att titta på och att den smälter väl in bland befintlig bebyggelse. Därför har den en vanlig sadeltakskonstruktion. Den framstår i stort sett som en vanlig byggnad – och fungerar ofta också som en permanent byggnad.r

Flexibel anvendning

WiikHallen används för många olika ändamål, allt från nödhjälp i den ena änden av skalan, till idrott och evenemang i den andra.

Den får ofta sin slutgiltiga benämning av den tilläggsutrustning, verksamhet eller människor du fyller den med.

Dimensionerad enligt svensk standard och eu-standard

O.B.Wiiks lagerhallar med varmgalvaniserade stålramar är dimensionerade i enlighet med SS-EN 1990 (Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk), SS-EN 1991-1-3 (Allmänna laster – Snölast). SS-EN 1991-1-4 (Allmänna laster – Vindlast) och SS-EN 1993 (Dimensionering av stålkonstruktioner) (samt landspecifika tillägg). O.B.Wiiks aluminiumkonstruktioner är dimensionerade i enlighet med Eurokod 9 del 1-1, Dimensionering av aluminiumkonstruktioner – del 1-1: Allmänna regler – Allmänna regler och regler för byggnader.

Varmgalvaniserat stål

Stommen i lagerhallarna är en så kallad självbärande fackverkskonstruktion som ger hallen låg vikt och stor stabilitet. Stålet i konstruktionen är varmgalvaniserat för att hallarna ska ha en lång livslängd. Konstruktionen är lika fin om ett eller 30 år, och har ett högt andrahandsvärde.

Tekniska textiler

Duken är godkänd av Norges brandtekniska laboratorium (SINTEF). Duken har ett av marknadens högsta värden gällande riv- och dragstyrka, och levereras med fem års garanti mot produktionsfel.

Klimatförhållanden -30 + 70 °c

Utåt sett ser en lagerhall från O.B.Wiik alltid likadan ut, oavsett placering. Vi anpassar vår solida baskonstruktion efter lokala klimatförhållanden.

Välbeprövat spännsystem

Duken spänns med hjälp av O.B.Wiik’s välbeprövade spännsystem som minskar slitaget från väder och vind samt förlänger hallens livslängd. Systemet ombesörjer spända och stabila dukytor.

Fundament

O.B.Wiik konstruerar och levererar ritningar till ringmur och annat som måste till för att hallen ska kunna tas i drift.

Textiler

Tältduken är tillverkad i Europa och är brandtestad, med goda testresultat, i enlighet med europeiska normer. Tältduken har en av marknadens högsta poäng vad gäller rivstyrka och hållfasthet och omfattas av en 5 års garanti mot produktionsfel.

Stål

O.B.Wiiks lagerhallar med varmgalvaniserade stålramar är dimensionerade i enlighet med norsk standard och EU-standard.

NS-EN-1990 Krav gällande tillförlitlighet

NS-EN-1991-3 Snöbelastning

NS-EN-1991-4 Vindbelastning

NS-EN-1993 Projektering av stålkonstruktioner (samt nationella tillägg)

Klimatiska förhållanden –50 °C till +70 °C
En lagerhall från O.B.Wiik ser likadan ut oavsett placering. Vi anpassar vår solida baskonstruktion till lokala klimatförhållanden.

Säker förankring

Lagerhallarna förankras med fotplattor på de flesta underlag. I samarbete med Norges Geotekniska Institutt, har O.B.Wiik genomfört tester för att beräkna optimal användning av jordspett för säker förankring direkt i marken. Om vi skulle ha tvivelaktigheter gällande fastheten i marken, utför vi tester på platsen.

Modeller

Färger

099 Vit

RAL 9016

Kan levereras utan ljusgenomsläpp

820 Ljusgrå

RAL 9006

Kan levereras med vit baksida

850 Mellangrå

RAL 9023

Kan levereras med vit baksida

892 Koksgrå

RAL 7016

Kan levereras med vit baksida

792 Stålblå

RAL 5014

620 Blå

RAL 5005

420 Grön

RAL 6028

165 Röd

RAL 3002

Färgkartan visar endast standardfärger. Ytterligare färger kan erbjudas vid förfrågan.

Viktig information

Färgkartan ger inte en exakt färgangivelse, men en indikation på hur färgen ser ut. Avvikelser kan förekomma.
Kontakta oss gärna för färgprover, om du önskar en mer exakt färgangivelse.

Kontaktpersoner för tälthall